Komunikat: 1 września 2021 r. o godz. 12:00 nastąpi uruchomienie syren alarmowych

Dla upamiętnienia 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 1 września 2021r. o godz. 12:00 zostaną uruchomione syreny alarmowe.

Informujemy, że ramach treningów Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania, celem upamiętnienia 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 1 września 2021r. o godz. 12:00 na terenie Powiatu Braniewskiego nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena), trwający 1 minutę. 

W ten sposób oddamy cześć bohaterom II Wojny Światowej.

Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) oraz zarządzenia nr 26 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2013 r.