Komunikat o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu Braniewskiego zaprasza do zgłaszania opinii i uwag dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Braniewskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Niniejszy projekt wraz z formularzem dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego: www. powiat-braniewo.pl w zakładce ,,aktualności” lub do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie, pok.310 (II piętro).

Opinie i uwagi oraz propozycje zmian można zgłaszać w terminie od 17 – 23 stycznia 2018 r. osobiście do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie (pok. 310), pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14 – 500 Braniewo (decyduje data wpływu do urzędu) lub przesłać opinię pocztą elektroniczną na adres e -mail: oswiata@powiat-braniewo.pl.