Konferencja organizacji pozarządowych

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
oraz
Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

zapraszają na Konferencję Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
oraz Galę Konkursu „Godni Naśladowania” – XIII edycja 6 czerwca 2016 roku, godz. 11.00

ERA NOVA Miejsce Kreatywnej Aktywności w Olsztynie ul. Obrońców Tobruku 3

Organizator prosi o potwierdzenie uczestnictwa do 1.06.2016r. – tel. 89/512 58 76; elzbieta.mierzynska@warmia.mazury.pl

do pobrania:

1. pismo z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące konkursu „Godni Naśladowania”
2. zaproszenie, program konferencji organizacji pozarządowych