”Moja Warmia – Mój Dom”

Starosta Braniewski Leszek Dziąg oraz Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska objęli honorowym patronatem konkurs literacki pod nazwą „Moja Warmia – Mój Dom”, którego rozstrzygnięcie odbyło się w dniu 15 czerwca 2015 r. we Fromborku.

Organizatorem konkursu był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku oraz Zespół Szkół we Fromborku. Jego celem było rozwijanie pasji literackich, wiedzy o historii regionu warmińskiego, umożliwienie ciekawego zaprezentowania dziejów powiatu braniewskiego oraz rozwijania wśród dzieci i młodzieży tożsamości lokalnej.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Braniewie, Przewodniczącą Rady Miejskiej we Fromborku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Fromborku.

Opiekunami uczestników konkursu byli Pani Agnieszka Wrońska oraz Państwo Karolina i Grzegorz Janiccy.

Rozstrzygnięcie konkursu połączone zostało z otwarciem wystawy „Wypędzeni, przepędzeni-kształtowanie się nowego społeczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1945-1949” udostępnionej przez Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie.

Poniżej relacja fotograficzna z konkursu: