KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w ramach tegorocznych XXIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny zorganizowało konkurs literacko-plastyczny pod tytułem „Młodość-Miłość-Małżeństwo-Rodzina” będącym hasłem przewodnim tegorocznych Dni Rodziny.
Konkurs ma za zadanie promować wartości rodzinne oraz zachęcać młodzież do rozwijania talentu plastycznego i literackiego. Do udziału w konkursie zaproszone zostały dzieci z rodzin zastępczych, od których wpłynęło 25 prac. Czteroosobowa komisja konkursowa dokonała oceny prac i wybrała 13, które zostały nagrodzone.

Dnia 28.06.2021 r. uroczystego wręczenia nagród laureatom dokonał Pan Karol Motyka Starosta Braniewski, Pani Bożena Turczyn Radna Powiatu Braniewskiego oraz Pani Małgorzata Dunajska Kierownik PCPR.

Starosta pogratulował laureatom wysokiego poziomu prac konkursowych oraz życzył dzieciom udanego i bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego. A rodzicom wytchnienia w czasie wyjazdów kolonijnych ich podopiecznych.

Kierownik PCPR podziękowała rodzicom zastępczym za przygotowanie dzieci do konkursu oraz wspieranie w rozwijaniu zainteresowań. Ponadto podkreśliła udział rodzin zastępczych w budowaniu wysokiej jakości systemu pieczy zastępczej w powiecie i złożyła podziękowania Staroście za wsparcie w jego ciągłym rozwijaniu.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Galeria zdjęć