KORZYSTAJMY Z MAPY ZAGROŻEŃ

Widząc zagrożenie w swoim otoczeniu lub czując brak poczucia bezpieczeństwa wystarczy przesłać swoje zgłoszenie. Mieszkańcy Powiatu Braniewskiego mają możliwość zgłaszania uwag dotyczących zagrożeń i braku poczucia bezpieczeństwa. Wystarczy kliknąć baner z logo Mapy Zagrożeń na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego lub skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępnej na stronach internetowych komend policji.

Wszelkie uwagi, informacje i propozycje zostaną przekazane do odpowiedniej komórki policji.

Tworzona mapa pozwoli na uściślenie wszelkich występujących zdarzeń mogących zaburzyć poczucie bezpieczeństwa w lokalnej społeczności. Niezmiernie ważne jest utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, dlatego też przypominamy wszystkim mieszkańcom o możliwości włączenia się w kształtowanie poczucia bezpieczeństwa społecznego.

Linki do stron z możliwością wpisu zagrożeń:

1. Powiat Braniewski Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

2. Komenda Powiatowa Policji w Braniewie

3. Komenda Główna Policji