KRAJOWE ĆWICZENIA RATOWNICZE – „ZALEW 2019”

W dniach 25 – 26 września 2019 roku na terenie Powiatu Braniewskiego odbyły się krajowe ćwiczenia ratownicze w zakresie prowadzenia działań powodziowych. Główne epizody realizowane były na obszarze gminy Braniewo, a obecni na ćwiczeniach strażacy realizowali poszczególne założenia i podgrywki nieprzerwalnie ponad 24 godziny.

Starosta Braniewski Karol Motyka i Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Krzysztof Kowalski bacznie obserwowali wspólne zmagania funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego.

Głównym celem ćwiczeń było ustalenia stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego do zwalczania skutków zdarzeń długotrwałych powstałych w wyniku wystąpienia zagrożeń powodziowych. Zmagania ratownicze w szczególności uwzględniały ograniczanie napływu wody przez powstałe uszkodzenie wału przeciwpowodziowego,  wypompowywania wody z zalanych terenów, uszczelniania i podwyższania korony wałów oraz ewakuacji osób i zwierząt z terenów odciętych i trudno dostępnych.

Dodatkowo kontroli poddano doskonalenie organizacji działań jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Sprawdzono istniejące zasady, procedury, porozumienia, umowy i instrukcje dotyczące zakresu ćwiczeń, w szczególności w zakresie uruchomienia stanów magazynowych wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego WBiZK.

Ćwiczenia „ZALEW 2019” to również możliwość weryfikacji wiedzy nabytej w czasie szkoleń, kursów i innych form edukacyjnych przez skierowanych na miejsce działań strażaków.