KROPELKA PODSUMOWAŁA ROK

28 listopada 2019 r. w związku z obchodami Dni Honorowego Krwiodawstwa Klub Honorowych Dawców Krwi „ KROPELKA” w Braniewie zorganizował spotkanie, na którym podsumowano rok oraz wyróżniono zasłużonych krwiodawców.

W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński, Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki, Przewodniczący Rejonowej Rady Krwiodawstwa przy Oddziale Rejonowym PCK Ryszard Tomaszewski oraz zaproszeni goście. Spotkanie poprowadziła Prezes Klubu „Krapelka” Ewa Pokońska.

Dziękujemy wszystkim krwiodawcom za Wasz bezcenny „Dar życia” i waszą gotowość jaką niesiecie potrzebującym.