„Książki mogą budować mosty”

Międzynarodowe spotkanie szkół partnerskich projektu „Bücher können Brücken bauen” w Pieniężnie.

Zespół Szkół Licealnych im. Władysława Reymonta w Pieniężnie od początku roku szkolnego realizuje wielostronny projekt edukacyjny w ramach nowego programu Erasmus+ pod tytułem „Bücher können Brücken bauen” (Książki mogą budować mosty).

Jest to dwuletni projekt europejskiej współpracy szkół, wspierany finansowo przez Unię Europejską, która przyznała na ten cel grant w wysokości 33 475 euro. Jest on realizowany razem ze szkołami z czterech krajów – Niemiec, Węgier, Turcji i Włoch. Obecny projekt jest czwartym z kolei projektem europejskiej współpracy szkół realizowanym w ZSLiZ w Pieniężnie i jednym z zaledwie sześciu tego typu projektów w województwie warmińsko-mazurskim, które otrzymały dofinansowanie w programie Erasmus+ w roku 2014.

Dzięki udziałowi w programie młodzież ma okazję nie tylko rozwijać swoje umiejętności językowe, ale ma także okazję nawiązać międzynarodowe przyjaźnie.

Jednym z ważniejszych elementów tego typu projektów są bezpośrednie spotkania nauczycieli i uczniów współpracujących szkół. W bieżącym roku szkolnym odbyły się już cztery takie spotkania robocze – dwa w Soest w Niemczech, w Iserni we Włoszech oraz ostatnie, w Pieniężnie.

W programie spotkania w Pieniężnie znalazły się animacje językowe, warsztaty taneczne, wspólne gotowanie bigosu oraz występ na scenie. Powstały nowe produkty projektu, będące efektem współpracy w międzynarodowych grupach:

  • przewodnik po mieście,
  • komiksy ilustrujące wybrane baśnie i bajki,
  • kalendarz czytelniczy na rok 2016, który zostanie wystawiony na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem.

Nie zabrakło również innych atrakcji ściśle powiązanych z tematyką projektu. Było to zwiedzanie Muzeum w Lidzbarku Warmińskim, Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu, lekcja muzealna „Poezja przy ognisku”, zwiedzanie Gdańska śladami Güntera Grassa.

Spotkanie było też okazją do wręczenia nagród laureatom Powiatowego Konkursu Plastycznego dla gimnazjów, zorganizowanego przez ZSLiZ w Pieniężnie. Z ramienia Starostwa Powiatowego w Braniewie w uroczystości uczestniczył Wicestarosta Mirosław Kudliński. Koordynator projektu składa serdeczne podziękowania Starostwu Powiatowemu w Braniewie, które było sponsorem wszystkich wręczanych nagród oraz upominków dla gości.

W nowym roku szkolnym aktywnych uczestników projektu czekają kolejne spotkania. Tym razem na Węgrzech, w Turcji i w Niemczech. Koordynatorzy projektu spotkają się w Polsce na spotkaniu podsumowującym. Ale to nie koniec wydarzeń zaplanowanych na ten rok kalendarzowy. Uczniowie ZSLiZ w Pieniężnie z zaangażowaniem realizują dwa inne projekty edukacyjne. W nagrodę, wkrótce po zakończeniu roku szkolnego, wyjadą do Brna na zaproszenie zaprzyjaźnionej szkoły. Natomiast w październiku br. do Pieniężna przyjadą uczniowie z Solingen.

Poniżej relacja fotograficzna ze spotkania.