Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmienia przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
Określenie nowych zasad prowadzenia nauczania na odległość daje możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej