KSZTAŁTOWANIE ZASOBÓW WODNYCH W REGIONIE

30 lipca 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu i Nadzór Wodny w Braniewie dla przedstawicieli samorządów, przedstawicieli jednostek i instytucji związanych z gospodarką wodną w regionie. 
Celem spotkania było omówienie działań zwiększających retencję wód, problemów związanych z suszą oraz zasad współpracy między poszczególnymi jednostkami w zakresie zagospodarowania wód i obsługi urządzeń wodnych.  
Spotkanie otworzył Starosta Braniewski Karol Motyka, następnie Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Kazimierz Zarański przedstawił aktualną sytuację i założenia w zakresie kształtowania zasobów wodnych w regionie.  
Uczestnicy spotkania włączyli się w dyskusję dotyczącą gospodarowania wodami, a eksperci wyjaśniali nurtujące kwestie dotyczące zasobów wodnych i odpowiadali na zadawane pytania.