MALI ARTYŚCI NA PRZEDSZKOLNEJ SCENIE

Około 200 dzieci i opiekunów wystąpiło w V Powiatowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Z piosenką
w plecaku”.
Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Edukacyjne „Drabina” we współpracy ze Starostwem Powiatowym
w Braniewie – w ramach realizacji zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Festiwal odbył się na Orliku przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie. Piosenki zaśpiewały dzieci w wieku 4-7 lat, uczęszczające do przedszkoli, punktów i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Powiatu Braniewskiego.

– Dobrze przygotowane i wykonane piosenki, osoby aktywne muzycznie w jury podniosły poziom festiwalu
i przyniosły sprawiedliwy werdykt.  Czekamy na kolejną edycję w przyszłym roku – mówi Wicestarosta Artur Mieczaniec.

Zwycięzcy otrzymali statuetki, a wszyscy mali artyści dyplomy i upominki, które wręczał Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec i Wicedyrektor SP3 Katarzyna Malesa.