Mapa zagrożeń bezpieczeństwa

 

Prosimy o przekazanie uwag i propozycji
dotyczących mapy zagrożeń bezpieczeństwa powiatu braniewskiego

 

Treść wiadomości:

Państwa uwagi oraz propozycje zostaną przesłane bezpośrednio do Komendy Powiatowej Policji w Braniewie i uwzględnione podczas konstruowania mapy zagrożeń bezpieczeństwa powiatu braniewskiego oraz na potrzeby dyslokacji służb przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.

Informacje będące przedmiotem wiadomości mogą dotyczyć wszelkich zjawisk, które mają wpływ na poczucie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Uwagi mogą być związane np. z ruchem drogowym, przestępczością, wykroczeniami, uciążliwościami w miejscu zamieszkania itp.