MAPA ZAGROŻEŃ W POWIECIE BRANIEWSKIM

Od początku lutego na terenie Powiatu Braniewskiego trwają konsultacje z mieszkańcami lokalnej społeczności i przedstawicielami instytucji w ramach tworzenia „Powiatowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.
Mapa ta jest projektem ogólnopolskim i posłuży do przedstawienia skali i rodzaju zagrożeń występujących na terenach jednostek administracyjnych. Dzięki temu pozwoli to wysłać więcej patroli policyjnych tam, gdzie faktycznie będą potrzebne. Projekt mapy na różnych poziomach – krajowym, wojewódzkim i powiatowym zawiera kryteria, które są szczególnie uciążliwe społecznie, dotyczą m.in: bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wandalizmu, kradzieży czy uciążliwości w miejscu zamieszkania.
Dzięki współpracy Policji ze Starostwem Powiatowym w Braniewie, każdy mieszkaniec ma możliwość zgłoszenia zagrożenia bezpośrednio na stronie internetowej pod adresem www.powiat-braniewo.pl klikając na banerze „Mapa Zagrożeń”