Matematyczne spotkanie z historią

Dnia 27 sierpnia br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Czwartkowych Spotkań z Historią”, których organizatorami już od kilku lat jest Towarzystwo Miłośników Braniewa.

Wykład odbył się w obiektach Spichlerza Mariackiego w Braniewie, w którym uczestniczyło 30 mieszkańców Braniewa. Tym razem wykładowcą był Pan Leszek Dziąg – Starosta Braniewski.

Tematem spotkania, byli słynni braniewscy matematycy. Prowadzący nie tylko przedstawił nam postacie najbardziej znanych na świecie matematyków, profesorów braniewskiego Hosianum: Wilhelma Killinga i Karla Weierstrassa, ale także przybliżył postacie innych osób związanych bezpośrednio z braniewską uczelnią.

Wśród nich byli:

Jan Mikołaj Smogulecki – jezuita, absolwent braniewskiego Hosianum, matematyk i astronom, polski misjonarz ewangelizujący Mandżurię,

Kajetan Joachim Łączyński – ksiądz katolicki, matematyk i fizyk. W roku 1820 został profesorem matematyki w Liceum Hozjanum w Braniewie. W roku 1833 opracował prototyp pierwszego sterowca napędzanego siłą ludzkich mięśni,

Konrad Zuse – słynny niemiecki inżynier, konstruktor i pionier informatyki. Absolwent Liceum Hosianum w Braniewie. Zbudował pierwszy komputer działający w systemie binarnym. Przez wielu jest uznawany za twórcę pierwszego komputera na świecie.

Prowadzący przybliżył również postacie innych mniej znanych dla społeczności braniewskiej matematyków pośrednio związanych z braniewską uczelnią.

Uczestnicy z wielkim zaciekawieniem wysłuchali bardzo interesującego wykładu, który zaciekawił słuchaczy opisanego spotkania.

Poniżej relacja fotograficzna z wykładu: