MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM W BRANIEWIE

Ponad siedemdziesiąt osób, w tym dwudziestu gości z Rosji, uczestniczyło w polsko-rosyjskim seminarium pod tytułem „Dziedzictwo kulturowe Prus Wschodnich – Historia łączy”.

Polscy i rosyjscy prelegenci mówili o ważnych mieszkańcach tych ziem – przybliżono postać wybitnego filozofa Immanuela Kanta, Jacobsa Jakobsona – absolwenta wydziału medycznego Albertyny i późniejszego długoletniego dyrektora szpitala świętego Andrzeja w Braniewie, poruszono również tematy związane
z Prusami Królewskimi w latach 50-tych XVII wieku w dzienniku Szkota Patryka Gordona i dziedzictwu naukowemu Uniwersytetu Królewieckiego.
— Cieszę się, że o wspólnej historii ziem, które niegdyś były Prusami Wschodnimi, mówili ich współcześni mieszkańcy – Polacy i Rosjanie — mówi Starosta Braniewski Leszek Dziąg. — Wspólnie z rosyjskimi partnerami stwierdziliśmy również, że istnieje potrzeba organizowania kolejnych wspólnych inicjatyw związanych z dziedzictwem kulturowym. To pozwoli na dalsze zacieśnienie współpracy przygranicznej naszych narodów.

Seminarium odbywało się pod Patronatem Starosty Braniewskiego Leszka Dziąga i otrzymało wsparcie organizacyjne ze strony Powiatu Braniewskiego.
Organizatorami byli: Agencja ds. Współpracy Międzynarodowej i Międzyregionalnej w Kaliningradzie oraz Towarzystwo Miłośników Braniewa.