SAMORZĄDOWCY LICZĄ NA DOBRĄ WSPÓŁPRACĘ

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski spotkał się w Braniewie ze Starostą Braniewskim Karolem Motyką i Wicestarostą Mirosławem Kudlińskim.

Do spotkania doszło w Starostwie Powiatowym w Braniewie. Było ono poświęcone współpracy Powiatu Braniewskiego z Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie. Samorządowcy poruszyli kwestie związane z poprawą infrastruktury drogowej, edukacją i zdrowiem.

— Zarząd Powiatu Braniewskiego będzie występował o wsparcie finansowe związane między innymi z remontami dróg — mówi Wicestarosta Mirosław Kudliński. — Chcemy pozyskiwać fundusze krajowe, aby móc przeprowadzać niezbędne remonty. Liczymy, że dzięki zaproszeniu do współpracy uda nam się pozyskać na ten cel większe dotacje oraz fundusze unijne, rozdysponowywane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie.

Tak powiaty, jak i gminy, każdego roku przygotowują wnioski dotyczące dofinansowania inwestycji drogowych. Są one weryfikowane na poziomie wojewody, który dokonuje wstępnego wyboru. Następnie lista taka jest przekazywana Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju. Kwota dotacji może nawet przekraczać 50 procent.