MŁODZIEŻ Z NIEMIEC, FRANCJI I GRECJI GOŚCI W POWIECIE BRANIEWSKIM

W dniu 23 września Starostwo Powiatowe w Braniewie odwiedziła grupa młodzieży z Niemiec, Francji i Grecji wraz z opiekunami, którzy z uczniami z Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie realizują wspólny projekt z programu Erasmus+ pn. Kann Essen kulturbildend sein? …” (Czy jedzenie może być edukacją kulturalną?).

Gości przywitali Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński i Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Monika Czubkowska-Bludzis.

Projekt, napisany przez nauczycielkę ZSB Panią Reginę Starukiewicz, zakłada poszukiwanie znaczenia kultury żywności dla wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego.

– Takie projekty są jedną z najlepszych form nawiązywania kontaktów między młodzieżą z różnych krajów i jednocześnie świetną promocją naszego pięknego regionu. Pozwalają również poznać kulturę innych części Europy – mówi Starosta Braniewski Karol Motyka.

Na zakończenie spotkania Starosta i Wicestarosta wręczyli uczestnikom albumy przedstawiające najpiękniejsze zakątki Powiatu Braniewskiego utrwalone w obrazach naszego braniewskiego artysty Pana Andrzeja Zielińskiego.

https://youtu.be/34vRFTblKlw

Galeria zdjęć