Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

W dniu 30 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie odbył się Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. W turnieju wzięły udział 3-osobowe drużyny reprezentujące wszystkie szkoły ponadgimnazjalne powiatu braniewskiego.

Celem rozegranego turnieju było min:

  • popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej,
  • propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego,
  • propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Organizatorami turnieju na etapie powiatowym było Starostwo Powiatowe w Braniewie przy współudziale: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Elblągu, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie oraz Ośrodka Nauki Jazdy Henryka Filipka z Braniewa.

Turniej składał się z konkurencji: rozwiązywania testów z wiedzy o motoryzacji, testów z historii motoryzacji, sprawdzianu wiedzy z udzielania pomocy przedmedycznej oraz z konkurencji technicznych rozgrywanych na placu manewrowym tj. z umiejętności przygotowania pojazdu do jazdy oraz konkurencji jazdy sprawnościowej samochodem z tzw. talerzem Stewarta.

Po rozegraniu wszystkich konkurencji i podliczeniu punktacji, Sędzia Główny – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Pan Maciej Suchecki, ogłosił oficjalne wyniki. Zwycięzcami turnieju została drużyna z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych z Pieniężna w składzie: Tomasz Bartoszewicz, Hubert Piórkowski i Dawid Powierża. Opiekunem drużyny był Pan Mirosław Maczuga.

Kolejne miejsca zajęły braniewskie drużyny z: Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Budowlanych.

Uczestnicy turnieju otrzymali atrakcyjne nagrody, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Braniewie. Nagrody oraz Puchar wręczał Starosta Braniewski Leszek Dziąg w towarzystwie Sędziego Głównego Pana Macieja Sucheckiego.

Starosta podziękował wszystkim za udział, życząc zwycięskiej drużynie sukcesów na Finale Wojewódzkim w Olsztynie i wręczył także upominki osobom współorganizującym tegoroczny turniej: Panu Maciejowi Sucheckiemu, ratownikom medycznym: Adamowi Kusińskiemu i Mateuszowi Ostrowskiemu oraz instruktorom nauki jazdy Panom: Bogdanowi Halickiemu oraz Markowi Kozakiewiczowi.

Zwycięska drużyna będzie reprezentować powiat braniewski w maju br. na finale wojewódzkim.