MOCNA CZWÓRKA ZA ĆWICZENIA „KOPERNIK”

Powiat wysoko oceniony.

Starosta Braniewski Leszek Dziąg odebrał z rąk wojewody warmińsko-mazurskiego statuetkę i jednocześnie podziękowania za sprawnie przeprowadzone ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego „Kopernik 2017”.

Powiat Braniewski otrzymał wysoką ocenę – 4,38 (przy najwyższej 5). Oceniający przebieg ćwiczeń brali pod uwagę działania urzędników odpowiedzialnych za obronę cywilną (powiatowych i gminnych), służby mundurowe (strażaków, policjantów, żołnierzy z wojskowej komendy uzupełnień), pracowników szpitala. Oceniono również starostę, jako kierującego obroną cywilną i zarządzeniem kryzysowym w powiecie, gdy skala zdarzenia przekracza możliwości gminy, bądź terytorium gminy.

Oceniono każdy etap działań — mówi Leszek Dziąg, Starosta Braniewski. — W tym tych zależnych bezpośrednio od nas, urzędników starostwa. Tak wysoka ocena to zasługa wielu ludzi. Zwłaszcza że scenariusz ćwiczeń był dla nas tajemnicą i o wszystkich założeniach dowiadywaliśmy się na bieżąco w trakcie ćwiczeń.

W kilku przypadkach przećwiczono m.in. wypadek cystern. W Pieniężnie było to zderzenie z autobusem, w Lelkowie wypadkowi uległa cysterna z chlorem.

Od współdziałających ze sobą służb zależało m.in. podjęcie decyzji o ewakuacji, po wcześniejszym określeniu terenu i zasięgu obszaru skażonego — mówi starosta. — Należy tu podkreślić, że nasze służby od lat ćwiczą taką koordynację i współdziałanie, a duży nacisk został na to położony po pożarze kościoła pw. św. Antoniego w Braniewie. Choć zawsze jest coś do poprawienia.

Zawsze także pozostaje niedosyt i – jak zauważa Leszek Dziąg, Starosta Braniewski – zakres takich ćwiczeń należałoby rozszerzyć o inne warianty.

Celne oko starosty.

W trakcie podsumowania ćwiczenia odbyły się także zawody strzeleckie. Rywalizowano na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Olsztynie. Zwycięzcą zawodów strzeleckich w kategorii mężczyzn w ramach ćwiczenia wojewódzkiego „Kopernik 2017” został Starosta Braniewski Leszek Dziąg. Starosta za zdobycie I miejsca otrzymał pamiątkową statuetkę.

O ćwiczeniach.

Ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego odbyły się w Braniewie i Powiecie Braniewskim w dniach 28-29 września. Ich organizatorem był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. W trakcie dwudniowych działań przećwiczono m.in. akcję, w której zakładano podłożenie ładunku wybuchowego na terenie terminalu przeładunku gazu, epizod związany z wyciekiem gazu a następnie pożarem. Ćwiczono także w innych miejscowościach powiatu, a jeden z elementów zakładał promieniowanie radioaktywne, co wymagało utworzenia punktów wydawania tabletek jodowych.