Nagrody Starosty Braniewskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października – Dzień Edukacji Narodowej inaczej zwany Dniem Nauczyciela, to święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów i pracowników oświaty, obchodzone w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego w Europie ministerstwa oświaty.

Z tej wyjątkowej okazji w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Starosty Braniewskiego. W uroczystości wręczenia nagród dla wyróżniających się pedagogów uczestniczyli: Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Mirosław Kudliński, Wicestarosta Krzysztof Kowalski i Naczelnik Wydziały Oświaty, Kultury Sportu i Promocji Powiatu Monika Czubkowska-Bludzis. Włodarze podziękowali nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty za trudną pracę, realizowaną z ogromną pasją i entuzjazmem.

– To dzięki Waszej systematycznej pracy młode pokolenie poznaje ponadczasowe wartości, które pomagają w wyborze właściwej drogi życiowej – mówi Starosta Braniewski Karol Motyka.

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej Nagrody Starosty Braniewskiego w 2021 roku otrzymali: 
Pani Jolanta Dorota Ryczaj – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. 
Pan Paweł Wojciech Karpowicz – nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. 
Pan Dariusz Lis – p.o. dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie. 
Pani Małgorzata Dębicka – pedagog w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie. 
Pani Joanna Beata Sokół – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. 
Pani Aneta Herkt – nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie. 
Pani Dorota Wiśniewska – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie. 
Pani Alicja Solińska – nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie. 
Pani Anna Kich – pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. 

Galeria zdjęć