Nagrody Starosty Braniewskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Starosty Braniewskiego dla pedagogów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Niestety z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną tym razem zrezygnowano z tradycyjnych obchodów Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Krzysztof Kowalski podziękowali nauczycielom, wychowawcom i pracownikom oświaty za piękną pracę pedagogiczną, za pasję, entuzjazm, a przede wszystkim za wskazywanie młodym ludziom ponadczasowych wartości i właściwej drogi życiowej.

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Nagrody Starosty Braniewskiego w 2020 roku otrzymali:
Pan Adam Kowalewski – nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.
Pani Jolanta Wardzińska – wicedyrektor w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.
Pani Regina Sarukiewicz – nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie.
Pani Joanna Beata Sokół – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
Pani Anna Zdrojewska wicedyrektor w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie.
Pani Dorota Wiśniewska – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Braniewie.
Pani Beata Hrycyna – kierownik grup opiekuńczo-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Braniewie.
Pani Barbara Dytkowska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie.
Pan Szymon Kaźmierczak – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.