NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W dniu 1 marca w Zespole Szkół Budowlanych uczczono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podczas akademii uczniowie klas mundurowych otrzymali z rąk dyrektora Piotr Danielewicz oraz Szefa Sztabu 9 BBKPanc. ppłk Dariusza Dróżdża awanse na wyższy stopień kadecki. W akademii wzięli udział zaproszeni goście: Wicestarosta Braniewski Artur Mieczaniec, rodzice uczniów oraz żołnierze z braniewskiej brygady. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny upamiętniający bohaterskie czyny Żołnierzy Wyklętych.