NASTĘPNY ETAP BUDOWY CHODNIKA NA ULICY KRASICKIEGO

Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie kontynuuje prace związane z budową nowych chodników na terenie Powiatu Braniewskiego.
Kolejne nowe odcinki chodników na ul. Traugutta i ul. Reja zostały zakończone.
Obecnie w zaawansowanej fazie jest budowa chodnika na ul. Krasickiego. Jest to kontynuacja ubiegłorocznych prac Etap – II.

– Wykonawcą budowy nowych chodników jest Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie, a środki pochodzą z budżetu Powiatu Braniewskiego. Planujemy również budowę chodnika na ul. 9-Maja, lecz warunkiem rozpoczęcia inwestycji jest rozbiórka obiektu betonowego znajdującego się na tej ulicy – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.