NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I OBYWATELSKA W POWIECIE BRANIEWSKIM

Informacja od Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie.

Szanowni Państwo, 
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”, która prowadzi na terenie Powiatu Braniewskiego punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji w 2021 roku, zachęca do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w Powiecie Braniewskim w 2021 roku!

Możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oraz mediacji ma każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Poniżej harmonogram udzielania porad w punkcie prowadzonym przez Fundację „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek w godz. 14.00-18.00

oraz harmonogram działania punktu prowadzonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek piątek w godz. 8.00-12.00  

Punkty mieszczą się w Internacie Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie, ul Królewiecka 13 (wejście do Internatu od ul. Wiejskiej 2). Obecnie z uwagi na pandemię COVID-19 porady udzielane są również zdalnie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Aby móc skorzystać z pomocy prawnej należy zatelefonować w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Braniewie pod numer: 55 644 02 41 lub 55 644 02 08  i umówić się na darmową poradę.

Z wyrazami szacunku,
Dawid Daniluk – koordynator projektu
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie