Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Braniewskim – otwarty konkurs ofert

W dniu 4 listopada 2016 roku Zarząd Powiatu Braniewskiego podjął uchwałę nr 255/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2017 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim. Zapraszamy chętne organizacje do składania ofert.

ogloszenie

zal-nr-1-oswiadczenie

zal-nr-2-oswiadczenie

zal-nr-3-oswiadczenia

zal-nr-4-karta-oceny

zal-nr-5-oferta-realizacji-zadania-publicznego

zal-nr-6-sprawozdnie