NOWA WYSTAWA W MUZEUM

15 marca 2018 roku w Muzeum Ziemi Braniewskiej miało miejsce uroczyste otwarcie kolejnej wystawy, przygotowanej przez Towarzystwo Miłośników Braniewa.

Wystawę pn. „Dziedzictwo Kresów Wschodnich” otworzył Prezes Towarzystwa Miłośników Braniewa Zbigniew Kędziora. Na wstępie przywitał zaproszonych gości: samorządowców, dyrektorów miejskich
i powiatowych jednostek organizacyjnych, osoby wspomagające działalność TMB,
członków TMB oraz mieszkańców Powiatu Braniewskiego. Podkreślił również rolę Starostwa Powiatowego, we wspieraniu działalności Muzeum w ramach ogłaszanych otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych.

Starostwo Powiatowe w Braniewie reprezentowali: Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Wicestarosta Artur Mieczaniec, Etatowy Członek Zarządu Mirosław Kudliński, Członek Zarządu Władysław Hruszka oraz Naczelnik Jolanta Skuratko i pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury Sportu i Promocji Powiatu.

Wystawa ukazuje życie codzienne mieszkańców Kresów Wschodnich na naszych terenach. Na wystawie można obejrzeć walizki podróżne repatriantów, pamiątki rodzinne, a także przedmioty codziennego użytku takie jak: żeleźniaki, brytfanny, tarki, maglownice, żelazka, lampy naftowe, samowary, dzbanki, ładyszki
i dwojaki. Podziwiać także możemy warsztat stolarski i warsztat szewski. Znajdują się również stroje kresowe oraz błamy płócien i wełen tkanych.
Dzięki wyremontowaniu i zaadoptowaniu na salę wystawową kolejnego pomieszczenia mogła powstać ta ekspozycja, która pierwotnie miała mieć charakter czasowy, ale prawdopodobnie będzie to ekspozycja stała.