NOWE INWESTYCJE DROGOWE

8 października 2019 r. nastąpiło otwarcie kolejnych inwestycji drogowych w Powiecie Braniewskim, w miejscowości Bornity oraz drogi w ciągu trasy przygranicznej na odcinku Lutkowo – Krzekoty.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Poseł na Sejm RP Leonard Krasulski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu Karolina Motyka-Kozioł, Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Mirosław Kudliński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Paweł Kozioł, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogdan Jarmoła, Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Braniewskiego Waldemar Grzybowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie Wojciech Skiba i Monika Modzelewska-Kozioł.

Dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Dróg Samorządowych w Bornitach udało się przebudować skrzyżowanie, dokończono budowę chodnika oraz wykonano kanalizację odwadniającą. Łączna wartość inwestycji – 930 tys zł.

Drugą otworzoną inwestycją jest droga na odcinku Lutkowo – Krzekoty. Droga została wykonana w ramach programu poprawy warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo – Górowo Iławeckie, etap Grzędowo – Krzekoty. Remont polegał na położeniu nawierzchni bitumicznej o szer 5.5 m na długości 3535 m wraz z poboczami, odwodnieniu korpusu drogowego w tym przepustów pod drogą, wykonanie peronów dla pasażerów wraz z dojściami oraz wykonanie wysp spowalniających prędkość na wjeździe do miejscowości Lutkowo. Łączna wartość inwestycji – 4 976 tys zł.