Nowe kwalifikacje w wakacje

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Braniewie w okresie wakacyjnym organizuje przedsięwzięcie pn. „Nowe Kwalifikacje w Wakacje”.

Głównym celem działania jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji osób młodych w wieku 18-24 lata zamieszkujących Powiat Braniewski.

Oferta kierowana jest do wszystkich mieszkańców Powiatu Braniewskiego którzy spełnią poniższe warunki:
– wiek 18 -24 lata,
– miejsce zamieszkania: Powiat Braniewski,
– brak aktywności zawodowej.

Oferujemy:
– kursy zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem oraz predyspozycjami (np. spawacz, pilarz, ratownik wodny, kelner/barman, obsługa kasy fiskalnej, kwalifikowana pierwsza pomoc itp.).
– szkolenia podnoszące kwalifikacje i kompetencje (np. komunikacja, marketing, reklama itp.).

Udział w kursie jest bezpłatny. Uczestnik ponosi jedynie koszty dojazdu na zajęcia.

Przygotowała: Edyta Karpińska

do pobrania:

Plakat informujący o kursach