NOWE PRACOWNIE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH

W dniu 1 czerwca 2020 r. Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Krzysztof Kowalski odwiedzili Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie. Powodem odwiedzin było oddanie dwóch nowych pracowni: „Symulacji Wirtualnych” oraz gastronomicznej i hotelarskiej w ramach projektu „ZSZ – profesjonalny start na rynku pracy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

Już niedługo w Pracowni Symulacji Wirtualnych stanie jedyny w powiecie braniewskim symulator samochodu ciężarowego i autobusu, na którym szkolić się będą uczniowie ZSZ.