NOWE SAMOCHODY BRANIEWSKIEJ POLICJI

16 grudnia 2019 r. na placu Komendy Powiatowej Policji w Braniewie odbyło się uroczyste przekazanie nowych radiowozów. Policyjną flotę zasiliły dwa pojazdy – Hyundaie i30. Radiowozy będą wykorzystywane podczas służby przez funkcjonariuszy Policji z Braniewa oraz funkcjonariuszy z posterunku Policji we Fromborku.

W przekazaniu udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, funkcjonariusze Policji oraz duchowny, który poświęcił pojazdy. Starostwo Powiatowe w Braniewie reprezentowali: Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński.

Zakup pojazdów o łącznej wartości blisko 170 tys. zł został sfinansowany ze środków budżetowych Policji i wkładu finansowego lokalnych samorządów. 
Udział Powiatu Braniewskiego wyniósł 24 tys. zł.