NOWOCZESNA ŁÓDŹ POLICYJNA WE FROMBORSKIM PORCIE

Dnia 28 listopada 2018 roku we Fromborku odbyło się uroczyste przekazanie łodzi służbowej R-1 Parker 800 Pilothouse funkcjonariuszom Posterunku Policji we Fromborku. Najpierw w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku odbyła się krótka prezentacja multimedialna, która zawierała podstawowe informacje dotyczące łodzi. Zaprezentowano także film z jej wodowania.
W spotkaniu zorganizowanym przez Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie nadkom. Tadeusza Telengę oraz Burmistrza Miasta i Gminy Frombork Zbigniewa Pietkiewicza uczestniczyli: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, Dyrektor Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu Karolina Motyka-Kozioł, Starosta Powiatu Braniewskiego Karol Motyka, Wicestarosta Powiatu Braniewskiego Mirosław Kudliński, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Krzysztof Kowalski, kapelan Policji ks. prałat Leszek Galica, proboszcz Parafii Katedralnej we Fromborku ks. prałat Jacek Wojtkowski oraz funkcjonariusze Policji.

Następnie zebrani udali się do portu we Fromborku, gdzie Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski oraz Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego wręczyli Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie klucze do łodzi. Z rąk insp. Tomasza Klimka klucze trafiły do kierownika Posterunku Policji we Fromborku. Kapelan Policji ks. prałat Leszek Galica poświęcił nowoczesną łódź policyjną.

Zakup jednostki pływającej możliwy był dzięki środkom z Programu Modernizacji Policji, Funduszu Wsparcia Policji na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim oraz rezerwy celowej. Nowy nabytek o wartości 419.000 złotych, to R-1 Parker 800 Pilothouse. Policyjna łódź motorowa służy do patrolowania akwenów, prowadzenia akcji ratunkowych zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych oraz wszelkich akcji w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osób na wodach Zalewu Wiślanego.