NOWY CHODNIK I PARKING NA UL. 9 MAJA

Powiat Braniewski wspólnie z Miastem Braniewo uporządkuje teren znajdujący się przy skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej i 9 Maja w Braniewie. Starosta Braniewski Karol Motyka, Wicestarosta Mirosław Kudliński i Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki podpisali porozumienie na zadanie p.t. „Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Wiejskiej i ul. 9 Maja w Braniewie”. Samorządowa współpraca ma objąć wykonanie rozbiórki schronu, na którym powstaną miejsca postojowe oraz budowę chodnika przy ulicy 9 Maja, dzięki któremu poprawi się bezpieczeństwo pieszych. Uporządkowanie w/w stanu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na ul. Wiejskiej oraz do płynniejszej jazdy na tym odcinku.