NOWY CIĄGNIK DLA ZDP W BRANIEWIE

Zarząd Powiatu Braniewskiego przeznaczył ponad pół miliona złotych na zakup nowego sprzętu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie. Jest to ciągnik rolniczy wraz z przyczepą rolniczą oraz remonter drogowy do naprawy nawierzchni dróg.

Nowy, gotowy do pracy specjalistyczny sprzęt na terenie bazy ZDP w Braniewie wspólnie lustrowali Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński, a Dyrektor ZDP Wojciech Skiba szczegółowo omówił możliwości technicznego wykorzystania nowych maszyn.

— Są to niezwykle ważne inwestycje, zakupiony ciągnik wraz z osprzętem będzie pracował przy koszeniu traw i usuwaniu zakrzaczeń na poboczach dróg powiatowych. Dzięki tym działaniom poprawi się widoczność, a tym samym wzrośnie bezpieczeństwo podróżnych – mówi Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński.

Zakupiony remonter drogowy przy współpracy z Gminą Płoskinia będzie służył do naprawy nawierzchni dróg. Remonter to urządzenie przeznaczone do likwidacji ubytków nawierzchni i spękań przy zastosowaniu różnych frakcji grysowych i emulsji asfaltowej, odpowiednio dozowanych pod ciśnieniem w miejscach wystąpienia uszkodzeń nawierzchni.

Na terenie Powiatu Braniewskiego prowadzonych jest wiele działań zmierzających do poprawy infrastruktury drogowej. W listopadzie 2020 roku wykonano naprawę kolein na ul. Stefczyka w Braniewie w kierunku przejazdu kolejowego, naprawiono nawierzchnię przy przepuście oraz dodano bariery ochronne na ul. Świętokrzyskiej w Braniewie, naprawiono przepusty, skarpy i rów przy drodze powiatowej Nr 1311N między Starą Pasłęką a Rusami, położono nowy chodnik przy ul. 9 Maja w Braniewie.