Nowy Geoportal Powiatu Braniewskiego

Fragment mapy ewidencyjnej

Informujemy,  że od dnia 11 stycznia 2021r. została udostępniona usługa Geoportal Powiatu Braniewskiego, która umożliwia: składanie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, wypisów oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego, zgłoszenia prac geodezyjnych i prowadzenie narad koordynacyjnych.

Jest ona dostępna za pośrednictwem platformy internetowej:

http://powiat-braniewo.geoportal2.pl

Dotychczas dostępna usługa GEOPORTAL na stronie braniewski.e-mapa.net od dnia 01.01.2021 r.  przestała być aktualizowana, a wszelkie dostępne na niej usługi zostaną wyłączone.