Nowy samochód dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie

22 grudnia 2020 roku Starosta Braniewski Karol Motyka i Wicestarosta Mirosław Kudliński przekazali Dyrektor PDPS w Braniewie Jolancie Szczepanowicz klucze do nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Mikrobus – Ford Transit został zakupiony w ramach „Programy wyrównywania różnic między regionami III”. Wartość zakupionego pojazdu wyniosła 146 033 zł, z czego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, zwany dalej PEFRON udzielił dofinansowania w kwocie 90 000 zł, a pozostałą część w wysokości 56 033 zł pokrył Powiat Braniewski.

Nowy, wszechstronny i wygodny samochód z pewnością docenią pensjonariusze PDPS w Braniewie, dzięki niemu pracownicy będą mogli właściwie wykonywać powierzone zadania i bezpiecznie transportować podopiecznych.