O WSPÓŁPRACY W KALININGRADZIE

Starosta Braniewski Leszek Dziąg uczestniczył w VIII Forum Regionów Partnerskich Obwodu Kaliningradzkiego.

Dwudniowe forum odbyło się w Swietłogorsku. Uczestniczyli w nim także samorządowcy z województwa warmińsko-mazurskiego, jak i przedstawiciele biznesu.
— Forum ma charakter międzynarodowy i jest okazją do dyskusji na temat współpracy międzyregionalnej
i międzynarodowej, do wymiany zdobytych doświadczeń oraz wyników tej współpracy — mówi Starosta Leszek Dziąg. — To także możliwość omówienia nowych planów i zarysowania nowych działań.

Podczas forum odbyły się dyskusje poświęcone aktualnym tematom dotyczącym rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, ekologii i związanymi z nimi projektami.