OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W BRANIEWIE

W dniu 18 lipca 2017 r. policjanci z terenu Powiatu Braniewskiego obchodzili swoje święto. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Mniejszej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie, a następnie przeniosły się do Braniewskiego Centrum Kultury gdzie odbyła się okolicznościowa akademia.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Pani Karolina Motyka-Kozioł Dyrektor Wydziału Zarządzania Delegaturą Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu, podinsp. Edward Szydłowski pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, Pan Artur Mieczaniec Wicestarosta Braniewski, przedstawiciele samorządów lokalnych, policjanci z terenu Powiatu Braniewskiego oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Braniewscy policjanci podziękowali za współpracę przedstawicielom władz samorządowych, służb mundurowych i instytucji z terenu Powiatu Braniewskiego.

Święto Policji było również okazją do wręczenia nominacji na wyższe stopnie oraz wyróżnień za wzorowe wykonywanie obowiązków.

Pan Artur Mieczaniec – Wicestarosta Braniewski w swoim wystąpieniu podziękował funkcjonariuszom za otwartość na współpracę. Zwrócił uwagę na szczególną rolę Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i kształtowaniu porządku publicznego oraz życzył wielu sukcesów i kolejnych jubileuszy.

Po części oficjalnej na placu przed Bazyliką Mniejszą policjanci zorganizowali festyn dla mieszkańców. Podczas festynu funkcjonariusze zaprezentowali sprzęt i środki techniczne wykorzystywane w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz organizowali liczne konkursy dla najmłodszych.