OCHRONA ŚRODOWISKA KAŻDEMU SERCU BLISKA

W dniu 8 czerwca 2018 roku przy Leśniczówce w Rezerwacie Doliny Rzeki Wałszy w Pieniężnie odbył się Powiatowy konkurs wiedzy o ochronie środowiska przyrodniczego pn. „Ochrona środowiska każdemu sercu bliska”.

W półfinale konkursu udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu Powiatu Braniewskiego. Uczestnicy zmagali się z pytaniami na poziomie szkoły podstawowej, chociaż pewnie z niektórymi pytaniami i dorośli by sobie nie poradzili. W ścisłym finale o czołowe miejsca rywalizowało 12 uczniów. Po wielu dogrywkach mistrzem doskonałej wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego została uczennica ze Szkoły Podstawowej w Pieniężnie.

Zwycięzcom i uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody wręczył Etatowy Członek Zarządu Powiatu Mirosław Kudliński.

Uczestnicy konkursu, opiekunowie oraz zaproszeni goście mogli skorzystać z ciepłych posiłków i zimnych napoi, a dodatkowo można było doskonalić umiejętności sportowe strzelając z kuszy do celu.

Powiatowy konkurs wiedzy o ochronie środowiska przyrodniczego pn. „Ochrona środowiska każdemu sercu bliska”, to zadanie w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, które na mocy umowy z Powiatem Braniewskim realizowała Liga Obrony Kraju w Warszawie, Zarząd Powiatowy LOK w Braniewie
z Siedzibą w Pieniężnie i otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej.