Od Muzeum Celulozowego do Muzeum Ziemi Braniewskiej

„Historia jest jak sumienie, a ono jest jak lusterko wsteczne w samochodzie. Trzeba się w nim przeglądać, aby bezpiecznie poruszać się do przodu”, aut. Janusz Nagórny.

Kształtowanie tożsamości i samoświadomości regionalnej jest procesem długotrwałym, by budować przyszłość koniecznie należy pochylić się nad przeszłością. W dniu 3 czerwca 2016 roku przedstawiciele Zarządu Powiatu Braniewskiego: Wicestarosta Braniewski – Pan Artur Mieczaniec i Etatowy Członek Zarządu – Pan Mirosław Kudliński podpisali umowę z Towarzystwem Miłośników Braniewa o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem: „Od Muzeum Celulozowego do Muzeum Ziemi Braniewskiej”. TMB reprezentowali: Sekretarz – Pan Wojciech Jaroszek oraz Skarbnik – Pan Jacek Iwulski.

W ramach zadania zostanie wydana kolejna, już III edycja ”Celulozowego Muzeum Ziemi Braniewskiej” – folderu prezentującego znane postacie historyczne związane z ziemią braniewską. Wydawnictwo pozwoli zaprezentować wielu znakomitych mieszkańców powiatu, którzy w różnych okresach aktywnie uczestniczyli w budowaniu historycznego wizerunku Powiatu Braniewskiego. Docelową koncepcją zadania jest stworzenie Muzeum Ziemi Braniewskiej, w którym będą prezentowane różnego rodzaju eksponaty z odległej historycznie przeszłości aż do końca II Wojny Światowej. Planuje się także wydanie biuletynu informacyjnego o muzeum.