Ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego położonej w Pieniężnie

Ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Braniewskiego położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11, oznaczonej jako działka nr 137/27, obręb 3, miasta Pieniężna.

Uchwała nr 402/2021 Zarządu powiatu Braniewskiego z dnia 9 września 2021r. na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11

Regulamin I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11

Formularz ofertowy I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pieniężnie przy ul. Szkolnej 11

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w przetargu na sprzedaż nieruchomości 

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC