Ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej i niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Braniewie przy ul. Szkolnej 11 oznaczonych jako działki nr 121/6, 121/2, 114/4, 114/7, obr. 3 miasta Braniewa.

Zarządzenie Starosty Braniewskiego nr 17/2021 z dnia 01 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Braniewie przy ul. Szkolnej 11

Regulamin I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Braniewie przy ul. Szkolnej 11

Formularz ofertowy I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Braniewie przy ul. Szkolnej 11

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w przetargu na sprzedaż nieruchomości