Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Fromborku

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 46/2 o powierzchni 0,1580 ha, położonej w obrębie nr 8 miasta Frombork.

Załączniki:
Zarządzenie nr 57/2021 Starosty Braniewskiego z dnia 29 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości we Fromborku.  

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we Fromborku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w przetargu na sprzedaż nieruchomości.