Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarząd Powiatu Braniewskiego, uchwałą nr 76/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r., zaprasza  

do zgłaszania opinii i uwag dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie zmiany  Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski”.

Niniejszy projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski” wraz z formularzem do konsultacji dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Braniewskiego: www.powiat-braniewo.pl, w zakładce „aktualności” lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie, pok. 310 (II piętro).

Opinie i uwagi oraz propozycje zmian można zgłaszać w terminie od dnia 25 kwietnia do dnia 6 maja 2019r. osobiście do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Braniewie (pok. 310), pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 14 – 500 Braniewo (decyduje data wpływu do urzędu) lub przesłać opinię pocztą elektroniczną na adres e -mail: oswiata@powiat-braniewo.pl.

do pobrania:

Projekt uchwały Rady Powiatu Braniewskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr V/50/19 Rady Powiatu Braniewskiego z 26 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Braniewski”

Formularz do konsultacji

Zakończenie konsultacji społecznych