OGŁOSZENIE O POSTAWIENIU W STAN LIKWIDACJI KLUBU SPORTOWEGO

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o postawieniu w stan likwidacji klubu sportowego pod nazwą: Braniewski Klub Jeździecki Boston. Siedziba klubu mieściła się w Braniewie, ul. Moniuszki 9, 14-500 Braniewo. Klub jest wpisany do ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej pod numerem: Op. 4222.16, REGON – 368307549, NIP- 582-162-85-58.

Ogłoszenie o likwidacji klubu sportowego