OGŁOSZENIE O POSTAWIENIU W STAN LIKWIDACJI STOWARZYSZENIA

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o postawieniu w stan likwidacji stowarzyszenia pod nazwą: STOWARZYSZENIE NA RZECZ MŁODZIEŻY W LIKWIDACJI, wpisanego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS – 231971.

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia