Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Braniewskiego

Zarząd Powiatu Braniewskiego uchwałą Nr 240/16 z dnia 21 września 2016r. ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Braniewskiego – 2 działek niezabudowanych wraz z udziałami po 1/2 w drodze wewnętrznej, położonych w Braniewie przy ul. Łąkowej oraz 1 działki niezabudowanej, położonej w Braniewie przy ul. Bema.

Uchwała nr 240/16 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 21 września 2016r. w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Braniewskiego.