Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. placówki opiekuńczo – wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”

Zarząd Powiatu Braniewskiego wykonując uchwałę Nr 160/19 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12. 2022r. placówki opiekuńczo – wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”, w oparciu o opinię Komisji Konkursowej dokonał wyboru oferty Zgromadzenia Zakonnego Sióstr św. Katarzyny w Braniewie prowadzącego Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, 14-500 Braniewo ul. Bł. Reginy Protmann 4.

Poniżej:

Treść Uchwały nr 165/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. placówki opiekuńczo – wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”.