Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – „II Braniewska Jesień Organowa”

Zarząd Powiatu Braniewskiego informuje, że Fundacja Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego, posiadająca nr KRS – 0000527170 z siedzibą w Zblewie, ulica Pinczyńska 70, 83-210 Zblewo, złożyła (w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod tytułem „II Braniewska Jesień Organowa„.

Więcej informacji w zakładce: Ogranizacje pozarządowe > Tryb pozakonkursowy