Ogłoszenie Zarządu Powiatu o sprzedaży nieruchomości

Zarząd Powiatu Braniewskiego ogłosił pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Braniewie przy ul. Sikorskiego.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej jako załączniki do Uchwały nr 347/17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 7 czerwca 2017 w sprawie ogłoszenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Braniewskiego